DETVET METEGDER

Rate this item
(0 votes)

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО / ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ( METEGDER )

Асоциация DETVET е създадена в Истанбул като организация за подкрепа , с цел развитие на професионалното / техническо образование и обучение в Турция. Организацията разполага със стотици членове с опит в различни области : университети , професионални училища, училища за хора със специални нужди , частни и обществени сектори. За постигане на основната цел, посочена по-горе
Асоциация DETVET извършва следните дейности:осъществяване на изследователски дейности относно подобряване качеството и количеството на професионалното образование и обучение.

Организиране на конференции , семинари и курсове  за обмен на становища , съвети и идеи от известни академици относно професионалното образование и обучение.
Издателска дейност, списания, книги и друг вид писмени документи, предоставящи голямо разнообразие от информация за ПОО.

Подготовка и изпълнение на национални и международни проекти  с цел сравнение на националната система за професионално образование и обучение и нейните практики, със системите за ПОО на други страни и ако е възможно приемственост на най-добрите практики от други по-развити страни. Организиране на учебни посещения и на посещения свързани с друг вид дейности .

Като неправителствена организация Асоциация DETVET предлага широко сътрудничество с частния сектор и държавните институции. Ако е необходимо , DETVET осъществява своите дейности в сътрудничество с тези партньори. Според Асоциация DETVET  съвети към учащи, които са на път да решат каква професия да изберат имат жизнено важно значение , защото ако учащите изберат професии, за които нямат достатъчно информация скоро след това ще се откажат от избраната професия. Това струва на правителството твърде много. Като координатор на този проект, Асоциация DETVET ще осъществи своя принос в тясно сътрудничество със заинтересованите страни .

DETVET Асоциация има много членове от различни образователни институции: от университетско ниво до ниво професионално училище. Нейните членове работят в различни професионални училища в Истанбул. Някои от тези членове работят като експерти в  училища със специални образователни потребности .

Read 3065 times Last modified on Monday, 23 December 2013 15:58
More in this category: « SEND ASSOCIAZIONE