SEND ASSOCIAZIONE

Rate this item
(0 votes)

SEND  ASSOCIAZIONE е организация с нестопанска цел, предлагаща поддръжка  при изготвяне на проекти в социалната сфера на Национално и Европейско ниво. SEND работи с Международна Мобилност като координатор или посредническа организация, предлагаща обучения:
•    в чужбина за италиански граждани ( учебни посещения , обмен на проекти за мобилност )
•    в Сицилия за граждани , идващи от всички европейски страни (хостинг на проекти за мобилност ) .
 Нашата организация подкрепя различни частни и публични институции в областта на местното и социално развитие, образование и професионално обучение .

Една ефективна система за управление на проекти изисква ефективно вземане на решения , оперативна и вътрешна комуникация , развитие на добре разработени структури , графици , ефективно административно и финансово управление. На всички гореспоменати елементи е дадена определена тежест  , за да се изпълнят всички взискателни и амбициозни задачи, описани по-горе. Това е основната причина, поради която всяко партньорство се нуждае от активна подкрепа за координация на проекта. Нашата роля в рамките на проекта е тази на ОСНОВЕН КОНТАКТ ЗА ПАРТНЬОРСТВО.

   Управление на финансови аспекти
    Подкрепа при разработка на работен план (времеви  план на задачите , критични задачи )
    Подкрепа при срещи на партньорите (подготовка , програма, подкрепа по време на събитията)
    Основен контакт по време на логистичната организация на  дейностите за мобилност на проекта ( входяща / изходяща информация )
    Координиране на европейските сертификати - EUROPASS МОБИЛНОСТ
    План за разпространение и стратегия на свързване


Read 2973 times Last modified on Monday, 23 December 2013 15:59
More in this category: DETVET METEGDER »