Програма "Учене през целия живот"

Rate this item
(0 votes)

Европейската комисия обедини своите образователни и обучителни инициативи под една шапка, програмата „Учене през целия живот“ . Тази програма дава възможност на хора в различни етапи от своя житейски път да получат стимулиращи възможности за обучение в цяла Европа. Тя се състои от четири подпрограми:
„Коменски“ (за начално и средно образование),
„Еразъм“ (за висше образование),
„Леонардо да Винчи“ (за професионално образование и обучение) и
„Грюндвиг“ (за обучение на възрастни).

Една хоризонтална програма допълва тези четири подпрограми, за да гарантира, че те постигат оптимални резултати; тя подпомага политическото сътрудничество, езиците, информационните и комуникационните технологии и ефективното разпространение и прилагане на резултатите от проектите. Програмата „Жан Моне“ стимулира преподаването, размисъла и дебата по темите, свързани с процеса на европейската интеграция, във висшите учени заведения по света. Всяка година се публикува обща покана за представяне на предложения, свързана с програмата „Учене през целия живот“.

Read 3134 times