Учебна практика в чужбина в ПГ по ЖПТ "Хр. Смирненски”

Rate this item
(0 votes)

Секторна програма “Леонардо да Винчи”,
Дейност: Мобилност
Проект: 2012-1-BG1-LEO01-06856

През учебната 2012/2013г  ПГ по ЖПТ Хр. Смирненски” за първи път разработи и спечели  международен проект 2012-1-BG1-LEO01-06856 по секторна програма “Леонардо да Винчи” на тема „Повишаване на професионалните компетенции в иновативна производствена среда за успешна реализация на Европейския трудов пазар”.
Този проект се финансира по линия на Програма „Учене през целия живот”. Практиката се реализира чрез две групи ученици в гр.Палермо, Италия  и гр. Истанбул, Турция.
Комисия одобри учениците бенефициенти след разглеждане на мотивите им за участие и постигнатите резултати в подготвителният им период по английски език. Участниците преминаха както педагогическа,така и културна подготовка.

Основните цели на проекта бяха придобиване на практически умения и компетенции в реална производствена среда,  насърчаване мобилността, създаване на контакти между млади хора, развиване на между културни и социални умения и обогатяване на езиковите компетенции.
Практиката се проведе в продължение на 3 седмици в съвременни професионални училища и високотехнологични фирми. Като резултат от успешното реализиране на стажа на учениците бяха издадени сертификати на английски език за качество на обучението и Europass документи, в които се описват и удостоверяват уменията и компетенциите, придобити по време на периода на мобилността.
Учениците имаха организирана богата културна програма за запознаване както със забележителностите на Палермо така и с тези на Истанбул.
Участниците се завърнаха, обогатени с нови знания и технически умения, създадоха нови приятелства с италианските и турски младежи, приложиха на практика езиковите си умения по английски език, повишиха мотивацията си за учене, за личностно и професионално развитие. Много приятни емоции съпътстваха всяка тяхна дейност.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Read 12447 times Last modified on Tuesday, 17 December 2013 17:07

Media