Езикова подготовка

Rate this item
(0 votes)

През месец ноември стартира езиковата подготовка на учениците от ПГ по ЖПТ „Хр.Смирненски“, които ще проведат триседмичната си производствена практика (03.04.-04.05.2013г.) в гр.Палермо, Италия и (23.06.2013 -  13.072013) в гр.Истанбул, Турция по проект „Повишаване на професионалните компетенции в иновативна  производствена среда, за успешна реализация на европейския трудов пазар”. Той се реализира по програма „Учене през целия живот”, Секторна програма „Леонардо да Винчи”, Дейност "Мобилност".
Обучението на 45-мата ученика от ПГ по ЖПТ „Хр.Смирненски“ - Карлово, избрани на първи етап от подбора на ползватели, включва изучаване на английски език, ниво А2 - развитие на комуникативните умения, усвояване на специализирана технология в областта на електрониката и по-конкретно телекомуникациите.
Курсът се провежда в рамките на 100 учебни часа от учители преподаващи в нашето училище и ще завърши на 01.03.2013г. с изходящ тест. На издържалите ще бъде издаден сертификат за успешно проведена езикова подготовка и ще бъдат класирани на втори етап .

Read 859 times