Първи етап

Rate this item
(0 votes)

Първи етап на класираните в подбора за ползватели по Проект 2012-1BG1-LEO01-06856 „Повишаване на професионалните компетенции в иновативна  производствена среда, за успешна реализация на европейския трудов пазар”
по секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност", програма "Учене през целия живот", финансиран с подкрепата на Европейската комисия
След направеното класиране по низходящ ред комисията избра 45 ученика за ПЕК (педагогическа, езикова и културна подготовка).

Read 806 times