Покана

Rate this item
(0 votes)

ЗА ПОДБОР НА БЕНЕФИЦИЕНТИ по проект 2012-1-BG1-LEO001-06856
мярка „Мобилност”  програма „Леонардо да Винчи”
Програма „Учене през целия живот”


Тема: „Повишаване на професионалните компетенции в иновативна  производствена среда, за успешна реализация на европейския трудов пазар”

Проектът е насочен към професионално обучение на 20 ученици(ползватели), от ПГ по ЖПТ „Хр.Смирненски” – Карлово. Проектът има за цел усъвършенстване на практическите умения и езикови компетенции за постигане на по-добро качество на професионалното обучение.Проектът ще се реализира от юни 2012г. до ноември 2013г. Практиката е с продължителност три седмици и ще се проведе в периода 30 март – 21 април 2013г. в Association of Development Vocational/Technical Education and Training, Турция и Centre for Creative Development “Danilo Dolci”, Италия.
Право на участие имат всички ученици от 10-ти, 11-ти и 12-ти клас (на възраст от 16 до 19 години) от специалности „Осигурителни и комуникационни системи” и „Телекомуникационни системи в жп инфраструктура” от професионална гимназия по железопътен транспорт „Христо Смирненски”, които отговарят на следните условия:
•    Имат среден успех от предходната година 2011/2012 – най-малко добър(3.50);
•    Не са наказвани на Педагогически съвет за учебната 2011/2012;
•    Не са участвали в проект за практика, финансиран от програма „Леонардо да Винчи” по мярка мобилност.
       Желаещите да се включат трябва да подадат заявление с мотивационно писмо.Подбора ще се извърши въз основа на успеха по:
•    Английски език от предходнaтa годинa;
•    Тест по английски език;
•    Тест за професионална подготовка;
•    Интервю за оценка на:
-комуникативни умения;
-личностни качества;
-мотивация за участие в проекта.

Read 807 times Last modified on Sunday, 15 December 2013 17:12
More in this category: Първи етап »