Завършване на езиковата подготовка по проект „Леонардо да Винчи“

Rate this item
(0 votes)

Проект „Повишаване на професионалните компетенции в иновативна  производствена среда, за успешна реализация на европейския трудов пазар”
2012-1-BG1-LEO01-06856               

 
На 1 Март 2013г. приключи езиковата подготовка на учениците от ПГ по ЖПТ „Хр.Смирненски“, които са кандидатствали за участие по проект „Повишаване на професионалните компетенции в иновативна  производствена среда, за успешна реализация на европейския трудов пазар”.
След успешно положен изпит по Английски език, ниво А2 - развитие на комуникативните умения, усвояване на специализирана технология в областта на електрониката и по-конкретно телекомуникациите, учениците получиха сертификати, удостоверяващи придобитите знания и умения по езика, формираха комуникативни навици и умения, необходими за всекидневното им и професионално общуване.
На учениците предстои Професионална и педагогическа подготовка с продължителност 20 учебни часа. Тя включва запознаване с апаратурата,елементите и техническите средствата, с които ще се работи във фирмите в Италия, работа в екип, умения за адаптация в непозната среда. Обучението ще се проведе от г-н Гани Салчев – старши учител по специални предмети телекомуникации.

Read 854 times Last modified on Monday, 16 December 2013 06:42